Materiál

Vrstva

Hmotnost/cena za 1 balení

Přibližná spotřeba

Cena/m2

Cena/m2 za 10 let

Mulčovací kůra

10-15 cm

20 kg/70 l/100,- Kč

50 kg/ m²

125,- Kč + 60,- Kč geotextilie

1250,- Kč + 60,- Kč geotextilie

Mulčovací kůra barvená

10-15-cm

17 kg/50 l/150,- Kč

50 kg/m²

440,- Kč + 60,- Kč geotextilie

4400,- Kč + 60,- Kč geotextilie

Kamenná kůra, kačírek

4-5-cm

25 kg/150,- Kč

70 kg / m²

420,- Kč + 60,- Kč geotextilie 420,- Kč + 60,- Kč geotextilie

Mineralizovaná štěpka

3-5 cm

13 kg/50 l/499,- Kč

9-13 kg/m2

333,-až 499,- Kč

333,-až 499,- Kč

 

Mulčovací kůra, barvená mulčovací kůra – nevýhody:

        Nutno použít geotextilii, kterou je potřeba časem vyměnit (cena se tak navyšuje cca o 60,- Kč/m2)

        Pracnost při pokládce, pravidelném  doplňování, pletí

        I při použití geotextilie často přímo v kůře roste  plevel, houby

        Nebezpečí napadení dřevokaznými houbami, plísněmi, kůrovcem

        Nejlépe 2krát ročně je potřeba kůru doplnit

        Kůra při větru odletuje, při svažitém terénu se shrnuje, při silném dešti se odplavuje

        Zemina pod textilií nedýchá

        Rychle se rozkládá a ztrácí barvu

        Rozklad kůry způsobuje nadměrnou spotřebu dusíku, takže je nutno půdu více přihnojovat

        Ovlivňuje pH půdy, navíc kyselé pH nevyhovuje všem rostlinám, zejm. rostliny s mělkými kořeny neprospívají, žloutnou a hnědnou jim listy (např. růže, kapradiny, některé druhy trvalek)

        Problematické zadržovaná vláhy – při mírném dešti kůra vsákne veškerou vláhu do sebe a do země se již nic nedostane

Mulčovací kůra, barvená mulčovací kůra – výhody:

        Nízká pořizovací cena

        Přírodní a estetický materiál vhodný pro zahradní architekturu

 

Kamenná kůra, kačírek – nevýhody:

        Vyšší pořizovací cena

        Vysoká hmotnost, což znamená nákladnou přepravu, špatnou manipulaci na místě a pracnou pokládku

        Není příliš vhodná na svažité terény – sesypává se

        Od trávníku je vhodné ji oddělit obrubníkem, vzhledem k nebezpečí odletujících kamínků při sekání (možnost úrazu, či postupné otupení sekačky)

        Nehodí se pro rostliny, které se zatahují (srdcovky, tulipány) a druhy šířící se  oddenky

        V menší míře časem prorůstá plevel, který se pak špatně pleje

        Doporučuje se použít geotextilii, zemina pod textilií nedýchá

        Postupně se zanáší, protože napadaný  materiál (listí apod.) nepropadá do země, kde by se rozložil, a to vyžaduje poměrně pracnou údržbu

        Akumuluje teplo/zimu, takže v létě způsobuje přehřívání půdy a v zimě naopak napomáhá promrzání

Kamenná kůra, kačírek – výhody:

        Vhodná pro teplomilné rostliny

        Nerozfoukává se, neodplavuje ji voda

        Dlouhá životnost – nehnije a nerozpadá se, takže neubývá

        Mrazuvzdorná, stabilní proti slunečnímu záření a pochozí

        Přírodní estetický materiál – kámen, který však (ačkoli se nazývá „kůra“) vypadá jako kámen

 

Mineralizovaná štěpka – nevýhody:

        Vyšší pořizovací cena

Mineralizovaná štěpka – výhody:

        Neomezená životnost při skladování a zpracování, mechanická odolnost

        Dlouhá životnost, odolnost proti zvětrávání, blednutí, dešti, větru, mrazu – štěpka zůstává i po letech stále stejná

        Jednoduchá manipulace a úspora při pokládce – pod štěpku není třeba žádná geotextilie

        Úspora nákladů – nemusí se každoročně doplňovat

        Úspora hnojení – neplesniví, tedy neodebírá půdě živiny a tím šetří náklady na hnojení

        Úspora při zavlažování – zabraňuje nadměrnému vypařování vody a tím snižuje nároky na zavlažování

        Vytváří světlotěsnou vrstvu, která zabraňuje prorůstání plevele

         Ochrana před přehřátím – díky minerálnímu obalu zabraňuje nadměrnému prohřívání a promrzání půdy a rostlin proti větru – díky různorodé frakci má vrstva štěpky vyšší povrchové napětí a proto ji vítr nerozfouká, prostor mezi většími štěpkami je vyplněn menší frakcí, což vytváří uzavřený povrch – štěpku není možné podfouknout

        Odolnost proti plísním a hnilobě, nerozkládá se, nenapadá ji dřevokazné houby, plísně, kůrovec

        Umožňuje kreativní použití různých barevných odstínů

        Zabraňuje erozi půdy

        Stabilní pH – neovlivňuje pH půdy, mineralizovaný povrch se ze štěpky nevymývá a tedy neproniká do půdy

        Neutralizuje kyselé deště

        Chrání rostliny a jejich kořínky před přehříváním nebo promrzáním půdy

        Přírodní, ekologický a recyklovatelný materiál

        Atraktivní estetické řešení pro zahradní architekturu.